III miejsce w „Pluszowym Misiu”

9 kwietnia 2024 r.  w SP Kcynia odbyły się zawody sportowe dla uczniów klas I-IV pt. „Pluszowy Miś”. Była to już  XIX edycja tego turnieju sportowego gier i zabaw ruchowych w klasach młodszych.

Nasi uczniowie przygotowywali się do niego z wielkim zaangażowaniem. Trud i ciężka praca zawodników nie poszły na marne. W pierwszym dniu eliminacji rywalizując ze szkołami z Dobieszewa, Palmierowa i Rozstrzębowa zajęliśmy zasłużone pierwsze miejsce w grupie. Dało ono nam gwarantowany awans do ścisłej finałowej „czwórki”.

10 kwietnia rywalizowaliśmy w finale z SP Kcynia, SP Palmierowo i SP Dziewierzewo. Po trudnej, zaciętej walce udało nam się wywalczyć zaszczytne 3 miejsce na podium. Towarzyszyły nam ogromne emocje. Cieszymy się z udziału i zajętego wysokiego miejsca.

Magdalena Tomkowiak

Kreatywnie na lekcji fizyki w ósmej

9 kwietnia 2024 r. ósmoklasiści w ramach lekcji fizyki i powtórzenia materiału z działu „Drgania i fale” wykonali gry planszowe, których celem jest utrwalenie i usystematyzowanie materiału.

Uczniowie zostali podzieleni na dwa zespoły, w których każdy miał przydzielone przez lidera grupy zadanie do wykonania. Młodzież podczas zajęć wykazała się  dużą pomysłowością, umiejętnością współpracy oraz zaangażowaniem. Wykonane gry rozbudzają kreatywność uczniów i angażują ich do działania. Na pewno wykonane pomoce dydaktyczne posłużą na zajęciach innym uczniom.

Angelika Drozd

Warsztaty ekologiczne!

8 kwietnia 2024 r. odbyły się warsztaty ekologiczne, które miały za zadanie przybliżyć ich uczestnikom nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia związane z ochroną przyrody. 

Zajęcia miały charakter praktyczny, teoria stanowiła jedynie tło. Dzieci najmłodsze wyposażone w fartuszki i rękawiczki wykonywały tzw. bombę ekologiczną składającą się z gliny, ziemi i dużej ilości nasion, jak najbardziej różnorodnych roślin miododajnych. Podczas zajęć wysłuchali  informacji o tych roślinach, ich cechach i znaczeniu dla środowiska. Wykwalifikowani animatorzy z firmy ModraSova zaangażowali każdego młodego miłośnika przyrody do wspólnej aktywności. Możliwość wykonania kilku bomb ekologicznych była źródłem ogromnej frajdy dla naszych uczniów .

Projekt pt. Eko kule współfinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego w ramach otwartych konkursów ofert nr 1-6/2024″ oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Aktywne Mycielewo na kwotę 1808,10 zł.

Tekst: Małgorzata Kwiatkowska, foto Marta Bernas

Zajęcia otwarte z rodzicami w grupie przedszkolnej „Biedroneczki”

10 kwietnia 2024 r. w grupie przedszkolnej „Biedroneczki” odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami metodą Porannego Kręgu – stymulacja polisensoryczna – Wiosna.

Wiosna zwiastuje nowy kolor, smak, zapach, symbol oraz dźwięk. Wszystkie te elementy oczywiście pojawiły się na naszych zajęciach. Oznaką rozpoczęcia Wiosennego Kręgu było zapalenie przez nauczycielkę świeczki o zapachu cytryny, następnie przedszkolaki zostali powitani piosenką a ich dłonie nasmarowane zostały olejkiem, również o zapachu cytrynowym. „Biedroneczki” wysłuchały opowiadania pt. „Oznaki wiosny” S. Karaszewskiego i wsłuchiwały się w odgłosy wiosny. Dzieci wspólnie z rodzicami wzięły udział w inscenizacji muzyczno-ruchowej przy muzyce „Cztery pory roku Vivaldiego – Wiosna” oraz w masażu pleców „Rolnik, rolnikowa i piesek gryzący” M. Bogdanowicz. Największą jednak radość dzieciom sprawiło spotkanie z żywiołem – ziemią, ponieważ każdy mógł ją dotknąć, rozcierać w dłoni oraz muzykowanie na bębnie do uzgodnionej rymowanki. Na koniec zajęć dzieci wykorzystały zmysł smaku – skosztowały cukierka oczywiście cytrynowego.

Serdecznie dziękuję rodzicom za przybycie oraz zaangażowanie w zajęcia.

Iwona Wojtkowiak

Wojewódzkie Obchody  80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino

Podajemy poniżej informacje ze strony: kcynia.pl:

20 maja w Kcyni odbędą się Wojewódzkie Obchody  80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Częścią obchodów jest ogłaszany właśnie konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Kcynia. Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie poniżej. 

W programie kcyńskich uroczystości 20 maja znalazły się m.in. złożenie kwiatów na grobie uczestnika bitwy, tematyczne wykłady – dr. Sławomira Łankieckiego i dr. Adama Węsierskiego oraz konkurs plastyczny.   Oczywiście główne uroczystości odbędą się w Republice Włoskiej z udziałem najwyższych władz państwowych polskich i zagranicznych 18 maja o godz. 16.00 na Cmentarzu Polskim na Monte Cassino.

Partnerami kcyńskich wydarzeń, które odbędą się pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego są:  KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI, URZĄD MIEJSKI W KCYNI,  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA CZOCHRALSKIEGO W KCYNI, GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W KCYNI, DŹWIĘKOWE ARCHIWUM W KCYNI, TOWARZYSTWO HISTORYCZNE W KCYNI. 

Dlaczego w Kcyni?  Wiemy o dwóch uczestnikach bitwy, którzy pochodzą z naszej gminy. To Wojciech Spławski pochodzący z Turzyna, uczestnik bitwy, 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, pochowany na cmentarzu Monte Cassino. Drugą osobą jest Albin Rudaś, pochowany na kcyńskim cmentarzu, uczestnik bitwy, który od 1947 r. mieszkał w Malicach. Więcej pod linkiem https://dzwiekowearchiwum.kcynia.pl/artykuly/albin-rudas-uczestnik-bitwy-o-monte-cassino.html

Ten fakt stał się przyczynkiem do organizacji wydarzeń w Kcyni, które są inicjatywą Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Kuranta. 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia.

2. Konkursu organizowany jest jako element Wojewódzkich Obchodów 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, nad którymi Patronat Honorowy objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, w celu:

– kultywowania pamięci o Monte Cassino;
– motywowania do samodzielnego poszerzania wiedzy;
– uwrażliwienia na wartości patriotyczno-narodowe;
– stworzenia okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową.

3. Kategorie wiekowe:
– klasa “0”-III,
– klasa IV – VIII,
– szkoła ponadpodstawowa

4. Warunki udziału: 

a) konkurs ma charakter indywidualny i adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Gminy Kcynia;
b) praca plastyczna powinna być wykonana techniką płaską (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, kolaż, itp.) na karcie w formacie A4 lub A3;
c) do pracy należy dołączyć metryczkę (tj. praca musi być opisana na odwrocie – imię, nazwisko, wiek, szkoła ) oraz oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i dostarczyć wraz z pracą na adres organizatora (formularz – załącznik do regulaminu).

5. Kryteria oceny prac:
– Zgodność prac z tematem konkursu
– Samodzielność
– Kreatywność
6.  Nagrody: rzeczowe.  Organizator przewiduje nagrodzenie po 3 laureatów w każdej kategorii. Organizator przewiduje także wyróżnienia.

7.  Miejsce składania prac: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia. 

8. Termin składania prac mija: 8 maja 2024 r. 

9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kcynia.pl

10.  Termin wręczenia nagród – 20 maja 2024 r. 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką kserograficzną, cyfrową lub drukarską;
b) obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu  w tym przy użyciu Internetu;
c) rozpowszechniania Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych;
d) wprowadzania do pamięci komputera;
e) wykorzystania Utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i reklamy.

12. Informacje w sprawie konkursu – Anna Duda-Nowicka, tel. 52 589 37 20 wew. 115, e-mail: promocja@kcynia.pl 

plakat
Plakat