Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

5 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej w Mycielewie brała udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Edukacja w zakresie bezpiecznego poruszania się po drodze jest bardzo ważna, zatem nasze działania skierowaliśmy nie tylko do uczniów, ale również do każdego, kto był zainteresowany tematem. Miło nam, ze niektórzy rodzice również skorzystali z tej oferty i wzięli udział w szkoleniu oraz pokazie. Temat jest szczególnie bliski społeczności szkolnej również z tego względu, że niedawno odbył się w Mycielewie gminny Turniej BRD pod patronatem Burmistrza Kcyni.

Tym razem szkolenie dotyczące bezpiecznej jazdy i bezpiecznych zachowań na drodze poprowadził pan Krystian Fiedziuszko (Fundacja JUMPER i Ogólnopolska Federacja przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL/KUJAWY). Warsztaty otworzył oficjalnie Burmistrz Kcyni pan Mateusz Stachowiak, który podkreślił ogromną rolę zwiększania świadomości każdego uczestnika ruchu drogowego oraz potrzebę działań systemowych w tym zakresie. W wydarzeniu brał również udział Kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury pan Rafał Woźniak.

Szkolenie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie uczestników. Dzięki symulatorom można było zobaczyć, jak zachowuje się samochód w momencie wypadku, co się dzieje z pasażerami i różnymi przedmiotami znajdującymi się w aucie. Symulatory ukazały nieocenioną rolę pasów bezpieczeństwa, natomiast prowadzący pokazał m.in., jak należy się z nich wypiąć, będąc w aucie w pozycji na dachu i jak można pomóc pasażerom w takiej sytuacji.

Każda część warsztatów dopasowana była do wieku uczestników. Najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych również wykazywały duże zainteresowanie szkoleniem i udowodniły, że mają wiedzę w tym temacie, co nas bardzo cieszy, bo większość zachowań na drodze to utrwalone nawyki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mycielewie serdecznie dziękuje panu Krystianowi Fiedziuszko, Fundacji JUMPER, Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL/KUJAWY za poprowadzenie warsztatów oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

Katarzyna Walasiewicz

Bezpieczeństwo na drodze

5 czerwca 2024 r. od godz. 10.30 odbędą się na terenie naszej szkoły działania edukacyjne w kierunku bezpieczeństwa kierowców i innych uczestników ruchu prowadzone przez firmę szkoleniową „Jumper” (m.in. symulator wypadku, wybuchającej poduszki powietrznej i inne).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym wydarzeniu.

Komunikat

Przed nami długi weekend:
30 maja, czwartek – Boże Ciało (dzień ustawowo wolny)
31 maja, piątek – zgodnie z kalendarzem r. szk. 2024/2025 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Do szkoły uczniowie przychodzą 3 czerwca.
Dla dzieci, które 31 maja potrzebują opieki, szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńcze, proszę rodziców, aby zgłosili potrzebę zorganizowania tych zajęć do wychowawców swoich dzieci do 29 maja (środa).

FESTYN RODZINNY

Informujemy, że niezależnie od warunków pogodowych Festyn Rodzinny odbędzie się. W razie niepogody impreza przeniesiona zostanie do szkoły. Na wszystkich czekają wspaniałe atrakcje i nagrody! Można wygrać, m.in. kolację dla dwojga, pięć seansów w grocie solnej, zaproszenie do studia urody, do fryzjera dla Pani i Pana, zaproszenie na pizzę i inne. Każdy znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie 🙂

Zapraszamy też do naszej kawiarenki, gdzie można będzie kupić pyszne ciacho, kawkę i herbatkę a prosto z ogniska smaczne kiełbaski.

Prosimy, żeby podczas festynu dzieci przebywały pod opieką rodziców/opiekunów. Nauczyciele przydzieleni są do poszczególnych zadań i nie będą sprawować opieki nad uczniami.

Nasz festyn ma charakter otwarty. Zapraszamy dzieci, rodziców i ich rodziny. Jeśli ktoś chce spędzić miło jutrzejsze popołudnie- wpadajcie do Mycielewa! Nie musicie być z naszej szkoły:-)

Do zobaczenia w piątek od 16.00!

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego „Czerwone maki spod Monte Cassino”

Wśród laureatów i osób wyróżnionych w gminnym konkursie plastycznym „Czerwone maki spod Monte Cassino” znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Mycielewie.

Laureat w kategorii klas VI-VIII i szkoły ponadpodstawowej:

Alan Hak (klasa VI)

Wyróżnienie w kategorii klas IV-V:

Antoni Kalicki (klasa IV)

 Wręczenie nagród odbyło się w dniu 20 maja w Szkole Podstawowej w Kcyni podczas uroczystości Wojewódzkich Obchodów 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom!

Więcej pod linkami:

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego „Czerwone maki spod Monte Cassino” – Gmina Kcynia

Wojewódzkie Obchody 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino w Kcyni za nami – Gmina Kcynia

Komunikaty

Przypominamy, że w dniach: 14,15 i 16 maja odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

Klasa 6 w tych dniach wyjedzie na Zieloną Szkołę.

Pozostałe klasy mają te dni wolne od zajęć dydaktycznych. Prosimy rodziców, aby do piątku 10 maja przekazali informację do wychowawców klas o potrzebie zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci.

Długi weekend

Przed nami długi weekend w związku ze świętami przypadającymi w najbliższym tygodniu.

Dni ustawowo wolne od pracy to 1 i 3 maja.

1 maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy a w kościele katolickim święto Józefa rzemieślnika.

3 maja – święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, w kościele katolickim również Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

29, 30 kwietnia i 2 maja w naszym kalendarzu szkolnym są również dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Od 2004 roku dzień 2 maja jest ustanowiony Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i przypomina o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Przypominamy ważne informacje dotyczących symboli narodowych:

„Do Hymnu!
Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie odpowiedniej postawy oraz powagi i spokoju.
Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania
hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek (na baczność).
Mężczyźni w ubraniach cywilnych zdejmują nakrycia głowy.
Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące
w zorganizowanej grupie, oddają honory przez salutowanie.
Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu
oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Zasady eksponowania barw narodowych:
Flaga musi być czysta i mieć czytelne barwy.
Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.
Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie.
Na fladze nie wolno umieszczać żadnych napisów i rysunków.
Opracowano na podstawie: Biało-czerwona, oprac. A. Znamierowski, Warszawa 2018
oraz Biało-czerwona i hymn polski, MSWiA 2018.”

Zachęcamy do udziału w uroczystościach patriotycznych i wywieszenia flag.

Życzymy udanej majówki!

Uczniowie do szkoły wracają 6 maja :-). Do zobaczenia!

Wojewódzkie Obchody  80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino

Podajemy poniżej informacje ze strony: kcynia.pl:

20 maja w Kcyni odbędą się Wojewódzkie Obchody  80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Częścią obchodów jest ogłaszany właśnie konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Kcynia. Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie poniżej. 

W programie kcyńskich uroczystości 20 maja znalazły się m.in. złożenie kwiatów na grobie uczestnika bitwy, tematyczne wykłady – dr. Sławomira Łankieckiego i dr. Adama Węsierskiego oraz konkurs plastyczny.   Oczywiście główne uroczystości odbędą się w Republice Włoskiej z udziałem najwyższych władz państwowych polskich i zagranicznych 18 maja o godz. 16.00 na Cmentarzu Polskim na Monte Cassino.

Partnerami kcyńskich wydarzeń, które odbędą się pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego są:  KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI, URZĄD MIEJSKI W KCYNI,  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA CZOCHRALSKIEGO W KCYNI, GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W KCYNI, DŹWIĘKOWE ARCHIWUM W KCYNI, TOWARZYSTWO HISTORYCZNE W KCYNI. 

Dlaczego w Kcyni?  Wiemy o dwóch uczestnikach bitwy, którzy pochodzą z naszej gminy. To Wojciech Spławski pochodzący z Turzyna, uczestnik bitwy, 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, pochowany na cmentarzu Monte Cassino. Drugą osobą jest Albin Rudaś, pochowany na kcyńskim cmentarzu, uczestnik bitwy, który od 1947 r. mieszkał w Malicach. Więcej pod linkiem https://dzwiekowearchiwum.kcynia.pl/artykuly/albin-rudas-uczestnik-bitwy-o-monte-cassino.html

Ten fakt stał się przyczynkiem do organizacji wydarzeń w Kcyni, które są inicjatywą Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Kuranta. 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia.

2. Konkursu organizowany jest jako element Wojewódzkich Obchodów 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, nad którymi Patronat Honorowy objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, w celu:

– kultywowania pamięci o Monte Cassino;
– motywowania do samodzielnego poszerzania wiedzy;
– uwrażliwienia na wartości patriotyczno-narodowe;
– stworzenia okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową.

3. Kategorie wiekowe:
– klasa “0”-III,
– klasa IV – VIII,
– szkoła ponadpodstawowa

4. Warunki udziału: 

a) konkurs ma charakter indywidualny i adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Gminy Kcynia;
b) praca plastyczna powinna być wykonana techniką płaską (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, kolaż, itp.) na karcie w formacie A4 lub A3;
c) do pracy należy dołączyć metryczkę (tj. praca musi być opisana na odwrocie – imię, nazwisko, wiek, szkoła ) oraz oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i dostarczyć wraz z pracą na adres organizatora (formularz – załącznik do regulaminu).

5. Kryteria oceny prac:
– Zgodność prac z tematem konkursu
– Samodzielność
– Kreatywność
6.  Nagrody: rzeczowe.  Organizator przewiduje nagrodzenie po 3 laureatów w każdej kategorii. Organizator przewiduje także wyróżnienia.

7.  Miejsce składania prac: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia. 

8. Termin składania prac mija: 8 maja 2024 r. 

9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kcynia.pl

10.  Termin wręczenia nagród – 20 maja 2024 r. 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką kserograficzną, cyfrową lub drukarską;
b) obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu  w tym przy użyciu Internetu;
c) rozpowszechniania Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych;
d) wprowadzania do pamięci komputera;
e) wykorzystania Utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i reklamy.

12. Informacje w sprawie konkursu – Anna Duda-Nowicka, tel. 52 589 37 20 wew. 115, e-mail: promocja@kcynia.pl 

plakat
Plakat

Rekolekcje wielkopostne

W dniach 11,12,13 marca 2024 r. odbywać się będą rekolekcje wielkopostne.

10 marca, w niedzielę, ksiądz proboszcz parafii Szaradowo zaprasza na Msze Święte: o godz. 9.00 klasy 0-IV, o godz. 11.00 klasy V-VIII.

W dniach 11 – 13 marca (poniedziałek, wtorek, środa) dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Mycielewie rekolekcje będą w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Szaradowie (uzgodnienie księdza proboszcza parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Kcyni z księdzem proboszczem parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Szaradowie).

Plan rekolekcji w dniach od 11 do 13 marca podany przez księdza proboszcza parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Szaradowie :

8.00 – klasy: V – VIII

11.00 – klasy: 0 – IV

Zajęcia w każdej grupie będą trwać ok. 2 godziny  (2 x 45 min.+ przerwa na herbatę ok. 15 min.).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dowozy na rekolekcje według poniższego planu:

Malice I 7.10
Malice II 7.13
Suchoręcz skrzyż. 7.16
Suchoręcz 7.20
Suchoręczek 7.23
Elizewo 7.27
Elizewo skrzyż. 7.30
Szaradowo 7.33
Słonawy 7.36
Słonawy II 7.38
Szaradowo 7.40
Kościół 7.43
Ameryczka 7.46
Zalesie ul. Królikowska 7.49
Szkoła Mycielewo 7.51 ( stąd zabieramy uczniów, którzy na co dzień nie dojeżdżają do szkoły autobusem, czyli mieszkający w Turzynie, Mycielewie, Rzemieniewicach)
Zalesie 7.54
Kościół 8.00

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odwozy:

Ameryczka 9.55- wysiadają uczniowie z I grupy rekolekcyjnej
Zalesie ul. Królikowska 10.00 -wysiadają uczniowie z I grupy rekolekcyjnej
Zalesie 10.03 – wysiadają uczniowie z I grupy rekolekcyjnej
Szkoła Mycielewo 10.07 – wysiadają uczniowie z I grupy rekolekcyjnej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kcynia 10.12 – wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Malice 10.15- wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Suchoręcz skrzyż. 10.17 -wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Suchoręcz 10.19 – wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Suchoręczek 10.23 – wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Elizewo 10.26- wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Elizewo skrzyż. 10.29 – wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Szaradowo 10.32 – wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Słonawy 10.34 -wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Słonawy 10.36 – wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Szaradowo 10.39 – wysiadają uczniowie z I grupy i wsiadają dzieci z II grupy
Kościół 10.43 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ameryczka 10.45 – wsiadają dzieci z II grupy
Zalesie ul. Królikowska 10.47 – wsiadają dzieci z II grupy
Szkoła Mycielewo 10.50 – wsiadają dzieci z II grupy
Zalesie 10.55 -wsiadają dzieci z II grupy
Kościół 11.00 – wsiadają dzieci z II grupy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odwozy II grupy rekolekcyjnej:
Ameryczka 13.00
Zalesie ul. Królikowska 13.05
Zalesie 13.08
Szkoła Mycielewo 13.10
Szaradowo 13.15
Słonawy I 13.18
Słonawy II 13.20
Elizewo skrzyż. 13.23
Elizewo 13.27
Suchoręczek 13.32
Suchoręcz 13.38
Suchoręcz skrzyż. 13.40
Malice II 13.42
Malice 13.45
Kcynia 13.50

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Godziny dowozów i odwozów są orientacyjne, dlatego prosimy przybyć na przystanek kilka minut wcześniej

Stowarzyszenie „Aktywne Mycielewo”

Stowarzyszenie działa przy Szkole Podstawowej w Mycielewie.

Wszystkie działania skierowane są na rozwój naszych uczniów.

Zebrane fundusze inwestowane są w rozwój bazy edukacyjnej szkoły, finansowane są z nich dodatkowe innowacyjne zajęcia, warsztaty itp.

Jeśli zechcecie Państwo wesprzeć finansowo działania stowarzyszenia, to prosimy o wpłaty na konto bankowe:

02816600092102000006850001

Stowarzyszenie Aktywne Mycielewo
Mycielewo 6, 89-240 Kcynia
NIP 558-187-70-31 REGON 520081326

Z góry dziękujemy za każdą wpłatę.

V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

11 lutego odbędzie się Kcyni  V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z okazji obchodów 105. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego  1918/1919 (105. rocznica walk z formacjami niemieckiego okupanta na Froncie Północnym Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 między KCYNIĄ a ŁABISZYNEM
w dniach od 21 stycznia  – 18 lutego 1919 r.  i  105. rocznica Bitwy Powstania Wielkopolskiego pod Kcynią w dniach 2-3 lutego 1919 r.).

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 11 lutego 2024 r., zapisy od godz. 9:00, rozpoczęcie gry od godz. 10:00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia.

więcej informacji na stronie kcynia.pl Zaproszenie na turniej tenisa stołowego – Gmina Kcynia

Kondolencje

Panu Rafałowi Woźniakowi

Kierownikowi Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury
w Urzędzie Miejskim w Kcyni

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci Mamy

składają:

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Gminny konkurs plastyczny „Powstanie Wielkopolskie oczyma dziecka”

Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym poświęconym Powstaniu Wielkopolskiemu!!

W tym roku przypada 105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Główne uroczystości w Kcyni miały miejsce 27 grudnia 2023 r., ale przed nami jeszcze kilka inicjatyw związanych z upamiętnieniem powstańców.
Dla uczniów szkół z terenu Gminy Kcynia ogłaszamy konkurs plastyczny „Powstanie Wielkopolskie oczyma dziecka”.  
Warunki konkursu:
Tematyka:  Powstanie Wielkopolskie
Technika:  dowolna, praca płaska, format pracy – max. A3
Kategorie:  klasa “0”-III, klasa IV-VIII,  szkoła ponadpodstawowa
Warunki udziału:  uczeń szkoły na terenie Gminy Kcynia; każda praca musi być opisana na odwrocie – imię, nazwisko, wiek, szkoła; do każdej pracy załączamy formularz zgłoszenia (pobierz ze strony www.kcynia.pl) 
Laureaci: 3 w każdej kategorii oraz wyróżnienia
Nagrody: rzeczowe
Miejsce składania prac: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, biuro 205
Termin składania prac mija: 26 stycznia 2024 r. 

Do zgłaszanej pracy plastycznej należy dołączyć formularz zgłoszenia (do pobrania poniżej). Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem strony www.kcynia.pl. Informacji o konkursie udziela: Anna Duda-Nowicka tel. 52 589 37 20 wew. 115

Kolejnymi inicjatywami będą:
– 02.02.2024 projekcja filmu nt. Powstania Wielkopolskiego pt. „Płomień wolności – budzyńska epopeja” oraz wystawa ze zbiorów Towarzystwa Historycznego (miejsce: GCKiB w Kcyni) godz. 8.00, 10.00, 12.00 (godziny zarezerwowane dla szkół)  i 16.00 (dla mieszkańców, wstęp wolny)
– 05.02.2024 spotkanie z Andrzejem Wieczorkiem w ramach Ciekawości świata pt. „Udział kompanii gołanieckiej w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej”, miejsce: UM w Kcyni, sala nr 1, godz. 17.00

informacja ze strony kcynia.pl

Gminny konkurs „Zdrowie na talerzu” rozstrzygnięty!

Miło nam poinformować, że dwoje naszych uczniów: Laura Bagnerowska i Aleksander Tworek znalazło się wśród 10 laureatów gminnego konkursu plastycznego „Zdrowie na talerzu” (dla uczniów klas 1-3).

Poziom konkursu był wysoki i dlatego komisja zdecydowała, że nie przyzna miejsc, ale z 82 „zdrowych talerzy” wyłoni 10 najciekawszych. Praca Laury Bagnerowskiej zachwyciła komisję konkursową tak bardzo, że przyznano jej szczególne wyróżnienie.

Olkowi i Laurze serdecznie gratulujemy i cieszymy się z ich sukcesu!

Więcej na ten temat pod linkiem: https://kcynia.pl/aktualnosci/zdrowie-na-talerzu-wylonilismy-laureatow-konkursu.html

zdjęcie z: https://www.facebook.com/photo?fbid=672099308439679&set=pcb.672099495106327&locale=pl_PL