Samorząd Uczniowski

W Szkole Podstawowej w Mycielewie funkcjonuje Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest Agnieszka Chojnacka

W skład samorządów na rok szkolny 2023/2024 wchodzą:

Przewodniczący: Franciszek Strzyżewski

Zastępca: Oliwier Lewandowski

Skarbnik: Oliwia Pikul

Sekretarz: Nikola Gembara

W klasach 0-III SP powołano tzw. Mały Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest: Iwona Wojtkowiak

Przewodnicząca:

Zastępca: