Stowarzyszenie Aktywne Mycielewo

Stowarzyszenie działa przy
Szkole Podstawowej w Mycielewie.

Wszystkie działania skierowane są na rozwój naszych uczniów.

Zebrane fundusze inwestujemy w rozwój bazy edukacyjnej szkoły, finansujemy
z nich dodatkowe innowacyjne zajęcia, itp.

Prosimy o wpłaty na konto bankowe:

02816600092102000006850001

Stowarzyszenie Aktywne Mycielewo
Mycielewo 6, 89-240 Kcynia
NIP 558-187-70-31 REGON 520081326