Patron Szkoły

 1. W bieżącym roku planowane jest nadanie imienia naszej szkole.
 2. Zespół do Spraw Promocji Szkoły opracował dotychczas plan działań związanych z nadaniem imienia wraz z kalendarium i przydziałem zadań poszczególnym przedstawicielom społeczności szkolnej.
 3. Zespół sporządził również listę propozycji, spośród których wyłonione zostanie przyszłe imię szkoły. Obecnie trwają konsultacje wśród nauczycieli i pracowników szkoły.
 4. Członkowie Rady Pedagogicznej wybrali z listy proponowanych patronów:
  I      – Świętego Jana Pawła II – 8 osób
  II    – Dzieci Ziemi Kcyńskiej i Szubińskiej – 6 osób
  III  –  100-lecia Niepodległej Polski – 3 osoby
  IV   – Praw Dziecka i Człowieka – 3 osoby
  V     – Kultury i przyrody Pałuk – 3 osoby
 5. Rada Rodziców w głosowaniu wybrała na patrona: Świętego Jana Pawła II – jednogłośnie
 6. Samorząd Uczniowski i uczniowie w głosowaniu wybrali patrona: Świętego Jana Pawła II.
 7. Wniosek we wrześniu 2018 roku zostanie złożony do UM w Kcyni i rozpatrzony na najbliższej sesji RM.

Procedura i plan działania – wersja doc

Procedura i plan działania – wersja pdf