Dla Rodziców

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Mycielewie
w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: 
Zastępca przewodniczącego: 
Skarbnik: 
Sekretarz: 

Ubezpieczenia NNW roku szkolnego 2023/2024

 

Nr Konta bankowego Rady Rodziców: 60 8166 0009 0010 3440 2000 0001
Przy wpłatach proszę w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia.

Instrukcja przebiegu ósmoklasisty egzaminu i procedury

Program ,,Rodzina i szkoła – razem”

Prawa i obowiązki rodziców

Rekrutacja