Kreatywnie na lekcji fizyki w ósmej

9 kwietnia 2024 r. ósmoklasiści w ramach lekcji fizyki i powtórzenia materiału z działu „Drgania i fale” wykonali gry planszowe, których celem jest utrwalenie i usystematyzowanie materiału.

Uczniowie zostali podzieleni na dwa zespoły, w których każdy miał przydzielone przez lidera grupy zadanie do wykonania. Młodzież podczas zajęć wykazała się  dużą pomysłowością, umiejętnością współpracy oraz zaangażowaniem. Wykonane gry rozbudzają kreatywność uczniów i angażują ich do działania. Na pewno wykonane pomoce dydaktyczne posłużą na zajęciach innym uczniom.

Angelika Drozd