Program Akademia Bezpiecznego Puchatka

Nasza szkoła, wzięła udział w XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Celem tej akcji jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczniów.

Podczas pięciu lekcji, przeprowadzonych w klasie 1, uczniowie zdobyli wiedzę na temat bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Każda lekcja kończyła się podsumowaniem wiadomości i uzyskaniem „mocy”: uważności, ostrożności, odpowiedzialności, czujności i empatii.

Zdobytą przez dzieci wiedzę, weryfikował Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, z którym poradziły sobie bez większego problemu. Za realizację wszystkich pięciu elementów Programu, uczniowie uzyskali Dyplomy, a nasza szkoła otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Koordynator programu, Beata Mrotek