Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w ramach „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”

W piątek, 24 listopada 2023 roku, w Szkole Podstawowej w Mycielewie odbyła się lekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zajęcia przeprowadzili funkcjonariusze z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w ramach ogólnopolskiego projektu informacyjno-edukacyjnego – „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”.

Inicjatywa skierowana została do najmłodszych uczniów i przedszkolaków. W trakcie niezwykle ciekawej i pełnej interakcji lekcji, dzieci poznały podstawowe zasady bezpieczeństwa i zdobyły wiedzę w zakresie przepisów obowiązujących na drogach. Miały też okazję zobaczyć pojazdy, którymi poruszają się inspektorzy ITD. Na koniec wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali plecaki z Krokodylkiem Tirkiem i odblaskami.

Dodajmy, że był to jeden z etapów akcji. Wcześniej braliśmy udział w konkursie „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, organizowanym również przez ITD. Realizacją filmu i zgłoszeniem do projektu zajął się nauczyciel techniki Wawrzyn Nowak.

tekst Beata Mrotek, foto BM, AP

Film konkursowy „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Zakończyliśmy kolejny rok zbiórki #TuszDoPaki

Zakończyliśmy kolejny rok zbiórki pustych opakowań po tuszach od drukarek atramentowych, które zbieramy w ramach akcji #TuszDoPaki. Za pozyskane pieniądze zostanie zakupiona karma dla zwierząt ze schronisk. Ponieważ akcja miała pozytywny oddźwięk nadal będziemy brali w niej udział. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy. 

Zachęcamy nadal do aktywnego włączenia się w naszą zbiórkę.

Marta Bernas