Kreatywnie na lekcji fizyki w ósmej

9 kwietnia 2024 r. ósmoklasiści w ramach lekcji fizyki i powtórzenia materiału z działu „Drgania i fale” wykonali gry planszowe, których celem jest utrwalenie i usystematyzowanie materiału.

Uczniowie zostali podzieleni na dwa zespoły, w których każdy miał przydzielone przez lidera grupy zadanie do wykonania. Młodzież podczas zajęć wykazała się  dużą pomysłowością, umiejętnością współpracy oraz zaangażowaniem. Wykonane gry rozbudzają kreatywność uczniów i angażują ich do działania. Na pewno wykonane pomoce dydaktyczne posłużą na zajęciach innym uczniom.

Angelika Drozd

Warsztaty ekologiczne!

8 kwietnia 2024 r. odbyły się warsztaty ekologiczne, które miały za zadanie przybliżyć ich uczestnikom nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia związane z ochroną przyrody. 

Zajęcia miały charakter praktyczny, teoria stanowiła jedynie tło. Dzieci najmłodsze wyposażone w fartuszki i rękawiczki wykonywały tzw. bombę ekologiczną składającą się z gliny, ziemi i dużej ilości nasion, jak najbardziej różnorodnych roślin miododajnych. Podczas zajęć wysłuchali  informacji o tych roślinach, ich cechach i znaczeniu dla środowiska. Wykwalifikowani animatorzy z firmy ModraSova zaangażowali każdego młodego miłośnika przyrody do wspólnej aktywności. Możliwość wykonania kilku bomb ekologicznych była źródłem ogromnej frajdy dla naszych uczniów .

Projekt pt. Eko kule współfinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego w ramach otwartych konkursów ofert nr 1-6/2024″ oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Aktywne Mycielewo na kwotę 1808,10 zł.

Tekst: Małgorzata Kwiatkowska, foto Marta Bernas

Zajęcia otwarte z rodzicami w grupie przedszkolnej „Biedroneczki”

10 kwietnia 2024 r. w grupie przedszkolnej „Biedroneczki” odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami metodą Porannego Kręgu – stymulacja polisensoryczna – Wiosna.

Wiosna zwiastuje nowy kolor, smak, zapach, symbol oraz dźwięk. Wszystkie te elementy oczywiście pojawiły się na naszych zajęciach. Oznaką rozpoczęcia Wiosennego Kręgu było zapalenie przez nauczycielkę świeczki o zapachu cytryny, następnie przedszkolaki zostali powitani piosenką a ich dłonie nasmarowane zostały olejkiem, również o zapachu cytrynowym. „Biedroneczki” wysłuchały opowiadania pt. „Oznaki wiosny” S. Karaszewskiego i wsłuchiwały się w odgłosy wiosny. Dzieci wspólnie z rodzicami wzięły udział w inscenizacji muzyczno-ruchowej przy muzyce „Cztery pory roku Vivaldiego – Wiosna” oraz w masażu pleców „Rolnik, rolnikowa i piesek gryzący” M. Bogdanowicz. Największą jednak radość dzieciom sprawiło spotkanie z żywiołem – ziemią, ponieważ każdy mógł ją dotknąć, rozcierać w dłoni oraz muzykowanie na bębnie do uzgodnionej rymowanki. Na koniec zajęć dzieci wykorzystały zmysł smaku – skosztowały cukierka oczywiście cytrynowego.

Serdecznie dziękuję rodzicom za przybycie oraz zaangażowanie w zajęcia.

Iwona Wojtkowiak

Wojewódzkie Obchody  80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino

Podajemy poniżej informacje ze strony: kcynia.pl:

20 maja w Kcyni odbędą się Wojewódzkie Obchody  80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Częścią obchodów jest ogłaszany właśnie konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Kcynia. Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie poniżej. 

W programie kcyńskich uroczystości 20 maja znalazły się m.in. złożenie kwiatów na grobie uczestnika bitwy, tematyczne wykłady – dr. Sławomira Łankieckiego i dr. Adama Węsierskiego oraz konkurs plastyczny.   Oczywiście główne uroczystości odbędą się w Republice Włoskiej z udziałem najwyższych władz państwowych polskich i zagranicznych 18 maja o godz. 16.00 na Cmentarzu Polskim na Monte Cassino.

Partnerami kcyńskich wydarzeń, które odbędą się pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego są:  KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI, URZĄD MIEJSKI W KCYNI,  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA CZOCHRALSKIEGO W KCYNI, GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W KCYNI, DŹWIĘKOWE ARCHIWUM W KCYNI, TOWARZYSTWO HISTORYCZNE W KCYNI. 

Dlaczego w Kcyni?  Wiemy o dwóch uczestnikach bitwy, którzy pochodzą z naszej gminy. To Wojciech Spławski pochodzący z Turzyna, uczestnik bitwy, 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, pochowany na cmentarzu Monte Cassino. Drugą osobą jest Albin Rudaś, pochowany na kcyńskim cmentarzu, uczestnik bitwy, który od 1947 r. mieszkał w Malicach. Więcej pod linkiem https://dzwiekowearchiwum.kcynia.pl/artykuly/albin-rudas-uczestnik-bitwy-o-monte-cassino.html

Ten fakt stał się przyczynkiem do organizacji wydarzeń w Kcyni, które są inicjatywą Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Kuranta. 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia.

2. Konkursu organizowany jest jako element Wojewódzkich Obchodów 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, nad którymi Patronat Honorowy objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, w celu:

– kultywowania pamięci o Monte Cassino;
– motywowania do samodzielnego poszerzania wiedzy;
– uwrażliwienia na wartości patriotyczno-narodowe;
– stworzenia okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową.

3. Kategorie wiekowe:
– klasa “0”-III,
– klasa IV – VIII,
– szkoła ponadpodstawowa

4. Warunki udziału: 

a) konkurs ma charakter indywidualny i adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Gminy Kcynia;
b) praca plastyczna powinna być wykonana techniką płaską (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, kolaż, itp.) na karcie w formacie A4 lub A3;
c) do pracy należy dołączyć metryczkę (tj. praca musi być opisana na odwrocie – imię, nazwisko, wiek, szkoła ) oraz oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i dostarczyć wraz z pracą na adres organizatora (formularz – załącznik do regulaminu).

5. Kryteria oceny prac:
– Zgodność prac z tematem konkursu
– Samodzielność
– Kreatywność
6.  Nagrody: rzeczowe.  Organizator przewiduje nagrodzenie po 3 laureatów w każdej kategorii. Organizator przewiduje także wyróżnienia.

7.  Miejsce składania prac: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia. 

8. Termin składania prac mija: 8 maja 2024 r. 

9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kcynia.pl

10.  Termin wręczenia nagród – 20 maja 2024 r. 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką kserograficzną, cyfrową lub drukarską;
b) obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu  w tym przy użyciu Internetu;
c) rozpowszechniania Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych;
d) wprowadzania do pamięci komputera;
e) wykorzystania Utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i reklamy.

12. Informacje w sprawie konkursu – Anna Duda-Nowicka, tel. 52 589 37 20 wew. 115, e-mail: promocja@kcynia.pl 

plakat
Plakat

Program Akademia Bezpiecznego Puchatka

Nasza szkoła, wzięła udział w XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Celem tej akcji jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczniów.

Podczas pięciu lekcji, przeprowadzonych w klasie 1, uczniowie zdobyli wiedzę na temat bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Każda lekcja kończyła się podsumowaniem wiadomości i uzyskaniem „mocy”: uważności, ostrożności, odpowiedzialności, czujności i empatii.

Zdobytą przez dzieci wiedzę, weryfikował Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, z którym poradziły sobie bez większego problemu. Za realizację wszystkich pięciu elementów Programu, uczniowie uzyskali Dyplomy, a nasza szkoła otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Koordynator programu, Beata Mrotek

ŚWIATOWY DZIEŃ SWIADOMOŚCI AUTYZMU

W czwartek 4 kwietnia 2024 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony przez ONZ. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski.

Z tej okazji został zorganizowany konkurs międzyklasowy z wiadomości o Autyzmie i  Zespole Downa, a nagrodą był słodki upominek. Uczniowie z werwą przystąpili do napisania quizu oraz krzyżówki, podczas konkursu towarzyszyły wielkie emocje. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwały panie: Marta Bernas, Agnieszka Chojnacka.

Klasa V otrzymała największą ilość punktów i tym samym  zajęła I miejsce, klasa VI uplasowała się na II miejscu, natomiast  klasa IV zajęła III miejsce. Gratulujemy i  wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie.  

Zespół do Spraw Profilaktyki, Samorząd Uczniowski

Międzynarodowy Dzień Marchewki

4 kwietnia 2024 r. był dla „Biedroneczek” dniem wyjątkowo-pomarańczowym, marchewkowym, zdrowym i witaminowym. W tym dniu przedszkolaki poznały zalety i walory marchewki.

Dzieci mogły się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy: jak bardzo jest zdrowa, zawiera wiele cennych witamin i składników odżywczych, korzystnie wpływa na skórę, włosy oraz wzrok. Były zabawy ruchowe ze śpiewem przy piosence „Urodziny marchewki”, zabawa orientacyjno-porządkowa z podawaniem marchewki z rąk do rąk, prace plastyczne, omówienie zachowania tytułowej marchewki w wierszu J. Brzechwy, zagadki i tańce integracyjne. Nie zabrakło również degustacji soku marchwiowego oraz surowej marchewki. Na koniec odbyła się super marchewkowa sesja zdjęciowa! Z marchewką w roli głównej!

Myślę, że po takiej dawce witamin, śmiechu i zabawy na pewno wszystkie Biedroneczki będą piękne, zdrowe i uśmiechnięte.

Iwona Wojtkowiak

Piąta celebrowała Wielkanoc

Uczniowie kl. V wraz z wychowawcą – panią Agnieszką Hak, korzystając z okazji nadchodzących świąt Zmartwychwstania Pańskiego, mieli okazję przypomnieć zasady Savoir – Vivre podczas celebrowania tego wydarzenia.

Przypomnieliśmy obrzędy i tradycje wielkanocne, wysłuchaliśmy pieśni pasyjnych i poświęciliśmy też czas na refleksje, związane z przeżywaniem tych pięknych świąt. Rodzice uczniów jak zwykle zadbali o tradycyjne wypieki i przygotowali,, Zajączka „Serdeczne dziękujemy za owocną współpracę i życzymy wszystkim zdrowych i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Tekst i foto Agnieszka Koralewska-Hak

„Reduta Ordona” i „Syzyfowe prace”

Uczniowie klasy VIII podczas lekcji języka polskiego z panią Agnieszką Hak, zaprezentowali fragment patriotycznego dzieła Adama Mickiewicza – „Redutę Ordona”. Utwór ten napotkali po raz kolejny w lekturze Stefana Żeromskiego pt. „Syzyfowe prace” w ramach innowacji pedagogicznej, polegającej na ciekawej interpretacji utworów literackich, nasi uczniowie wcielili się w rolę Bernarda Zygiera, który to w tak piękny sposób okazał swój patriotyzm.

Tymczasem my, cieszymy się, że żyjemy w wolnym kraju i jako Polacy pielęgnujemy nasz patriotyzm, jednocześnie oddając hołd tym, ktirzy polegli w walce o wolność naszej Ojczyzny.

Tekst i foto Agnieszka Koralewska-Hak

II miejsce Mycielewa w Memoriale Tomasza Narożnego w Piłce Ręcznej Chłopców

26 marca 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni odbył się Memoriał Tomasza Narożnego w Piłce Ręcznej Chłopców. 

Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów. Grano systemem każdy z każdym, czas trwania spotkania 12 min.  Zawodnicy z Mycielewa zwyciężyli z przeciwnikami z SP Dziewierzewo, SP Kcynia, ZST Kcynia 2. Jedyna porażka to spotkanie z drużyną ZST Kcynia 1. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Oliwier Lewandowski, który nietypowo zamiast w bramce zagrał na środku rozegrania.  Pomiędzy słupkami dzielnie zastąpił go Remigiusz Senska

Zagraliśmy bez kontuzjowanego Mateusza Przybylskiego oraz nieobecnego Jakuba Pazderskiego

Drużyna SP Mycielewo: Oliwier Lewandowski – kapitan i rozegranie, Remigiusz Senska – bramkarz, Remigiusz Socha – kołowy, Franciszek Strzyżewski – rozegranie, Wojciech Manikowski – rozegranie, Wiktor Walczewski – skrzydłowy, Klaudiusz Walczewski – skrzydłowy, Hubert Obszyński – skrzydłowy. Opiekun: A. Kulczyński.

Tekst i foto Andrzej Kulczyński

UWAGA!

W czwartek, 4 kwietnia 2024 r. obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Prosimy aby uczniowie w tym dniu przyszli ubrani na niebiesko, ponieważ to kolor solidarności z autyzmem.

Samorząd Szkolny, Zespół do Spraw Profilaktyki

Ósma na drzwiach otwartych w LO Szubin

25 marca 2024 r. ósmoklasiści pod opieką wychowawczyni Angeliki Drozd udali się do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie na „Drzwi Otwarte”.

Młodzież zapoznała się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły. Uczniowie poznali profile jakie oferuje liceum i które przedmioty mogą być rozszerzane w poszczególnych klasach. Potencjalni kandydaci zobaczyli jak wygląda nauka w szkole średniej. Młodzież i pracownicy szkoły przygotowali  dla nas ciekawe wydarzenia  sportowe, kryminalistyczne, językowe czy plastyczne.

Tekst i foto: Angelika Drozd

Herbaciane ferie Grzesia i jego rodziny – czyli o podróży na Cejlon

22 marca drugoklasistów odwiedziła p. Kalina Beczak z opowieścią o dalekim i egzotycznym kraju jakim jest Sri Lanka. Pani Kalina jest mamą Grzesia, ucznia klasy drugiej naszej szkoły. Z całą rodziną bardzo lubią podróżować, poznawać inne kraje ich historię, przyrodę i ciekawych ludzi. Podczas tegorocznych ferii wybrali się na Sri Lankę i postanowili opowiedzieć nam o tym leżącym w Azji kraju.

Grzesiu razem z mamą przygotowali prezentację, podczas której przeprowadzili nas przez najważniejsze informacje, począwszy od samego  planowania takiej podróży. Następnie dowiedzieliśmy się gdzie leży Sri Lanka, jaka jest jej dawna nazwa (Cejlon), jak powstaje herbata którą pijemy w Europie i jakimi szlachetnymi kamieniami zachwyciła ich (i nas) Sri Lanka. Zasłuchani w tą opowieść popijaliśmy pyszną zieloną i czarną herbatę przywiezioną z Cejlonu. Kolejne omawiane  tematy przerywaliśmy oglądając zgromadzone  rekwizyty: banknoty (walutą w tym kraju jest rupia lankijska), kamień szlachetny, gałązki ryżu, czy też dotykając jedno z najbardziej luksusowych włókien czyli kaszmir.

Całe spotkanie pobudziło naszą wyobraźnię, stało się również zachętą do rozwijania swoich zainteresowań i pasji, a p. Kalinie i jej rodzinie życzymy kolejnych równie egzotycznych podróży. Dziękujemy za jeden z najhojniejszych darów czyli poświęcony nam czas.

Anna Pyszczyńska

Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

Uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w zajęciach w ramach programu „Znamię! Znam je?”

Kolejny raz realizujemy program profilaktyczno-edukacyjny „Znamię! Znam je?”, który przeznaczony jest dla wyższych klas szkół podstawowych. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat profilaktyki czerniaka. Program realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” w partnerstwie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, pod merytorycznym patronatem Akademii Czerniaka, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

W ramach kolejnych zajęć uczniowie poznali czynniki, które podnoszą ryzyko powstania czerniaka, zasady jakich należy przestrzegać, aby nie zachorować, cechy charakterystyczne, dzięki którym można rozpoznać czerniaka. Dowiedzieli się kto i dlaczego jest bardziej narażony na tę groźną chorobę oraz  jak dokonać samobadania skóry. Podczas lekcji uczniowie oglądali zdjęcia czerniaków, odróżniali je od zwykłych znamion, zapoznali się z ulotkami, oglądali filmy edukacyjne oraz prezentacje na temat czerniaka. W celu podsumowania zajęć napisali ankiety ewaluacyjne, w których wyrazili swoje spostrzeżenia i opinie. Ulotki o tej  groźnej chorobie zabrali do domu, aby przekazać wiedzę rodzicom oraz zachęcić ich do samobadania skóry.

Marzena Borzych