MYCIELEWO ARCYMISTRZEM w Konkursie Gminnym LOGiMAT

25 kwietnia 2024 r. drużyna ze Szkoły Podstawowej w Mycielewie w składzie: Martyna Wiekiera, Maria Rubaszewska, Alan Hak zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie LOGiMAT, zdobywając tytuł ARCYMISTRZA LOGICZNEGO MYŚLENIA. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni.

Konkurs składał się z dwóch części. W I części uczniowie rozwiązywali zestaw, składający się z 6 zadań o różnym stopniu trudności, np. łamigłówki matematyczne, zabawa rysunkami, figurami itp.
W II etapie drużynowo układano tangramy. Ilość zdobytych punktów zależała nie tylko od poprawności wykonania polecenia, ale również szybkości wykonania polecenia. Czas realizacji każdego zadania był ograniczony i wynosił od 3 do 6 minut, w zależności od stopnia trudności zadania. Po ciężkich zmaganiach i zawziętej walce zwyciężyliśmy z wynikiem 44 pkt. Opiekunem konkursu była p. Angelika Drozd.

Tekst i foto Angelika Drozd