Dzień Dobrych Uczynków

20 maja 2024 r. Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole Dzień Dobrych Uczynków, czyli święto społecznych i bezinteresownych działań. Pomysłodawcą tej akcji jest Fundacja Ekologiczna Arka, która zachęca do czynienia dobrych uczynków na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego.

„Dzień Dobrych Uczynków” to chwila, by zatrzymać się, pomyśleć co dobrego uczyniliśmy w swoim życiu i co jeszcze dobrego możemy zrobić dla innych.

 Agnieszka Chojnacka, Iwona Wojtkowiak