Komunikaty

Przypominamy, że w dniach: 14,15 i 16 maja odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

Klasa 6 w tych dniach wyjedzie na Zieloną Szkołę.

Pozostałe klasy mają te dni wolne od zajęć dydaktycznych. Prosimy rodziców, aby do piątku 10 maja przekazali informację do wychowawców klas o potrzebie zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci.