Długi weekend

Przed nami długi weekend w związku ze świętami przypadającymi w najbliższym tygodniu.

Dni ustawowo wolne od pracy to 1 i 3 maja.

1 maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy a w kościele katolickim święto Józefa rzemieślnika.

3 maja – święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, w kościele katolickim również Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

29, 30 kwietnia i 2 maja w naszym kalendarzu szkolnym są również dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Od 2004 roku dzień 2 maja jest ustanowiony Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i przypomina o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Przypominamy ważne informacje dotyczących symboli narodowych:

„Do Hymnu!
Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie odpowiedniej postawy oraz powagi i spokoju.
Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania
hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek (na baczność).
Mężczyźni w ubraniach cywilnych zdejmują nakrycia głowy.
Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące
w zorganizowanej grupie, oddają honory przez salutowanie.
Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu
oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Zasady eksponowania barw narodowych:
Flaga musi być czysta i mieć czytelne barwy.
Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.
Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie.
Na fladze nie wolno umieszczać żadnych napisów i rysunków.
Opracowano na podstawie: Biało-czerwona, oprac. A. Znamierowski, Warszawa 2018
oraz Biało-czerwona i hymn polski, MSWiA 2018.”

Zachęcamy do udziału w uroczystościach patriotycznych i wywieszenia flag.

Życzymy udanej majówki!

Uczniowie do szkoły wracają 6 maja :-). Do zobaczenia!