DZIEŃ JEŻA

Chodzi sobie leśną drogą,
czasem gniewnie tupie nogą.
Kolce ma wzdłuż i wszerz
Kto to taki czy już wiesz…?

9 listopada „Biedroneczki” po raz drugi obchodziły Dzień Jeża. Celem świętowania tego dnia było przypomnienie dzieciom, iż jeże to zwierzęta chronione.

Przedszkolaki miały okazję poszerzyć wiadomości dotyczące środowiska naturalnego jeży, ich wyglądu, sposobu poruszania się, odżywiania oraz w jaki sposób przygotowują się do zimy. Dzieci ilustrowały ruchem wiersz Doroty Gellner „Kolczasty jeż,” oglądały film edukacyjny „Jeż”, rozwiązywały zagadki, uczestniczyły w zabawach ruchowych „Na dywanie siedzi jeż” i „Jeżyk”, układały w grupach „Jeżowe puzzle”, „Jeżowe wycinanki” oraz wykonywały ćwiczenia matematyczne. Na koniec zajęć dzieci wykonały  prace plastyczne, które ozdobiły ich salę. Uwieńczeniem aktywnego udziału w zabawach było wręczenie dzieciom medali.

Iwona Wojtkowiak