Otwarta lekcja historii

16 marca gościliśmy w naszej szkole pana Jakuba Topolewskiego, inspektora Instytutu Pamięci Narodowej- KŚZpNP w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy, który przeprowadził zajęcia edukacyjne na temat Żołnierzy Wyklętych.

Podczas ciekawej prezentacji pan Jakub opowiedział m.in. o tym, jak doszło do powstania polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, omówił kampanię wrześniową, początki konspiracji na ziemiach polskich pod okupacją, porządek jałtański, testament Polski Walczącej. Uczniowie dowiedzieli się również o działalności Żołnierzy Wyklętych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Katarzyna Walasiewicz