Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Gramy Zmysłami – podsumowanie

W maju, uczniowie z klasy pierwszej zakończyli realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Gramy Zmysłami. Wykonali ostatnie z ośmiu zadań. Tym razem uruchomiony został zmysł dotyku. Pierwszaki, wyłącznie, przy użyciu dłoni, badały obiekt, który znajdował się w „Sensorycznym Pudełku”. Ich zadaniem było nazwanie przedmiotu, określenie jego wielkości, kształtu i faktury.

Na koniec zajęć, uczniowie namalowali na folii pejzaż wiosny do utworu Antonia Vivaldiego „Cztery Pory Roku – Wiosna”. Zamiast pędzla, dzieci użyły swoich dłoni.

Wszystkie zrealizowane zadania, podczas których uczniowie wytężali swoje zmysły, były świetną zabawą, ale też i nauką. Bowiem zintegrowanie wszystkich zmysłów umożliwia zdobywanie wielu umiejętności, w tym pisania. Dzieci, które mają właściwie wykształconą integrację sensoryczną prawidłowo rozwijają swoje zdolności motoryczne, a co najważniejsze, potrafią też skupić uwagę i skutecznie uczyć się.

Po zakończeniu projektu zameldowano wykonanie ośmiu zadań organizatorowi, który nagrodził każdego pierwszoklasistę dyplomem uczestnictwa.

Koordynator projektu Beata Mrotek