Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

9 lutego 2024 roku w Szkole Podstawowej w Mycielewie zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku skupiliśmy się na cyberprzemocy.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. DBI obchodzony jest w lutym.
Szkoła zgłosiła działania na saferinternet.pl, które są jedną z tysięcy inicjatyw w całej Polsce.
Naszym zadaniem jest szerzenie wiedzy i nawyków przestrzegania zasad netykiety i poznania zagrożeń oraz konsekwencji płynących z nieumiejętnego korzystania z Internetu.
Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne, filmową ankietę wśród społeczności szkolnej. Uczestniczyli w quizie z nagrodami. Następnie odbyła się premiera teledysku do piosenki o Internecie.

Apel prowadzili: Krzysztof Wiekiera, Anna Połczyńska oraz Oliwia Pikul. Oprawą techniczną zajęli się Wojciech Sołdyga i Franciszek Połczyński. Nad całością czuwał nauczyciel informatyki Wawrzyn Nowak.

Przypominamy, że do 15 marca br. można wysyłać prace na konkurs – „Stop Cyberprzemocy„.

Teledysk

Ankieta

Tekst, foto i film WN